Om Appsök

appsök  webbsidan

Projektet ” Appsök” syftar bland annat till att öka tillgängligheten och delaktigheten för brukare, företrädare och personal att själva kunna få tillgång till en lättillgänglig, sökbar, validerad och kvalitetssäkrad information om appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen.

Varje dag möter vi på StoCKK personer med funktionsnedsättning, anhöriga, personal och behandlare som behöver vår hjälp och rådgivning om stödjande applikationer/appar i vardagen. På grund av den enorma mängden av appar och oklar information om vad som kan ge bästa stöd i vardagen skapas det stora svårigheter att för personen själv finna ut det stöd till egenvård. För många personer med en funktionsnedsättning är det idag i stort sätt helt omöjligt att själv hitta sitt eget vardagsstöd i appdjungeln. Med detta projekt kommer vi på StoCKK, Habilitering och Hälsa, att kunna skapa nya möjligheter för en mångfald av människor med funktionsnedsättning och personer i deras omgivning.

Med projektet vill vi också skapa möjlighet att enkelt via denna webbaserade tjänst kunna få tillgång till annat anpassat och stödjande material och information, exempelvis kognitivt bildstöd, metodhandledningar m.m. På så sätt skapar vi en plattform för hjälp till egenstöd/egenvård som kan användas för att underlätta vardagen för personer med en funktionsnedsättning.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig på tre nivåer – för allmänheten, för rådgivare och behandlare och för expertanvändare som granskar och godkänner innehållet.